Klingenberg Consult

Talentprogrammer

I disse forløb afdækker vi systematisk personers potentiale og muligheder for at få succes med bestemte typer af aktiviteter, f.eks. ledelse. På grundlag heraf identificerer vi relevante karriereveje og igangsætter målrettede udviklingsaktiviteter.

Vi supplerer gennemprøvede erhvervspsykologiske assessmentmetoder med strukturerede aktiviteter, hvor deltagerne inddrages i at afdække og beskrive deres eget potentiale. Dette bidrager til den dokumenterede, høje validitet i de endelige konklusioner og øger sandsynligheden for, at deltagerne genkender og accepterer disse.

Klingenberg Consult bruger ikke cookies til at samle information om dit besøg på hjemmesiden.